CIJENE SU IZRAŽENE U KM PO OSOBI U DVOKREVETNOJ STANDARD SOBI ZA REZERVACIJE OD 01.02. DO 15.02.2024.
AVIO PREVOZ SA TAKSAMA + HOTEL + ALL INCLUSIVE USLUGA + TRANSFER NA DESTINACIJI + PUTNO OSIGURANJE

Termine boravka, raspoložive hotele i cijene možete pogledati na ovom letku.

PROGRAM PUTOVANJA:     
1. DAN: SARAJEVO – MONASTIR             
 Sastanak putnika kod šaltera ELITE TRAVEL-a na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, 2 sata prije leta BJ7817 /Nouvelair/ (planiran u 16:00h po lokalnom vremenu) radi podijele putne dokumetacije (voucher). Nakon prijave za let, pasoške i carinske kontrole, ukrcavanje u avion.                
LET SARAJEVO – MONASTIR (direktan charter let u trajanju 1h50)          
Po slijetanju na međunarodni aerodrom HabibBourguiba u Monastiru planirano u 16:55h po lokalnom vremenu, pristupanje pasoškoj i carinskoj kontroli, te transfer autobusima do odabranog hotela. Početak usluga u hotelu prema pravilima hotela. Noćenje.               
2. – 7. ili 14. DANA: TUNIS (ODABRANA OBLAST- hotel)                
Od drugog do pretposljednjeg dana boravka vrijeme predviđeno za odmor, kupanje, slobodne aktivnosti i fakultativne izlete i posjete.      
8./15. DAN: MONASTIR – SARAJEVO     
Transfer autobusima od hotela do međunarodnog aerodroma HabibBourguiba u Monastiru. Nakon prijave za letBJ7816 /Nouvelair/, pasoške i carinske  kontrole, ukrcavanje u avion za let planiran u 12:00h po lokalnom vremenu
MONASTIR – SARAJEVO. Po slijetanju u Sarajevo kraj usluge, planirano u 15:00h po lokalnom vremenu!

U  CIJENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:    
·         Avio prevoz na relaciji SARAJEVO - MONASTIR - SARAJEVO;    
·         Aerodromske, sigurnosne i druge taxe;    
·         Prijevoz prtljage avionom 20 kg + 5 kg ručne prtljage po osobi;    
·         Transfer autobusima na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom;    
·         Boravak u odabranom hotelu, sobi i sa All inclusive uslugom, na bazi kalendarskih 8 ili 15 dana;    
·        (obavezno) međunarodno putno zdravstveno osiguranje za lica do 60 godina starosti.     
***Lica od 60 do 75 godina starosti plaćaju uvećanu premiju u iznosu 2 KM po danu. Lica starija od 75 godina nisu obuhvaćena polisom zdravstvenog osiguranje, te se trebaju individualno osigurati.
    
U  CIJENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:    
·       Boravišna taksa 14 TND ( cca 10 KM) za hotele 3* i 21 TND (cca 15 KM) za hotel 4* i 5* po osobi za ukupni boravak. Plaćanje je na recepciji hotela, gdje su djeca do 11,99 godina starosti oslobođena plaćanje takse.* Ministarstvo turizma RepublikeTunis ima pravo u svakom trenutku da vrši korekcije cijena boravišne takse.
·       Fakultativni izleti i posjete (plaćaju se na destinaciji predstavniku agencije);    
·       Preporučujemo policu osiguranja od otkaza putovanja usljed opravdanih razloga od strane putnika i oštećenja/gubitka prtljage, kao i dodatna osiguranja sa pokrićem COVID - 19.
    
VAŽNE NAPOMENE:
•    Putovanja započinje, odnosno računa se, sa dolaskom na aerodrom Sarajevo (dva sata prije leta), a završava se povratkom na aerodrom Sarajevo, zadnjeg dana, sa prolaskom pasoške i carinske kontrole.
•    Cijene su izražene u konvertibilnim markama (KM) po osobi, sa smještajem u dvokrevetnoj standard sobi. Pogled more i drugi zahtjevi posebno se plaćaju.
•    Bebe do 1,99 godina starosti ostvaruju GRATIS aranžman;
•    Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih promjena vezano za let od strane avio kompanije ili otkazivanja leta;
•    Obzirom da su vremena letova podložna promjeni, molimo putnike da tačan red letenja provjere 24h prije polaska na put;
•    Uz ovaj program putovanja i cjenovnik važe Opšti/Opći uslovi/uvjeti putovanja Organizator putovanja koji su dio ugovora o putovanju;
•    Za otkaz rezervacije „ranog bookinga“ (RB), nakon isteka datuma za rani booking, organizator zadržava cjelokupan iznos aranžmana, osim u slučaju smrti putnika;
•    Klijenti su dužni da se upoznaju sa programom i opštim uslovima putovanja Organizatora putovanja i da svojim potpisom na prijavi - obračunu ili uplatom avansa, daju saglasnost sa istim.
•    Trajanje aranžmana određeno je brojem kalendarskih dana, računajući od dana početka do dana završetka putovanja, a ne brojem sati izmedju sata polaska i povratka.Vrijeme polaska, dolaska, kao i trajanje putovanja je uslovljeno procedurama na graničnim prijelazima, stanjem na putevima, dozvolama nadležnih vlasti,na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti predmet prigovora putnika.Kod avio aranžmana, ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu 2 sata ranije u odnosu na prvo objavljeno vrijeme polijetanja od strane avio kompanije,pa u slučaju pomjeranja navedenog vremena (što može zavisiti od niza okolnosti: tehničkih, vremenskih, bezbjedonosnih uslova, dozvola kontrole leta i sl.) organizator putovanja,budući da na iste nema uticaja, ne snosi nikakvu odgovornost, već se primjenjuju važeći propisi i uzanse u avio saobraćaju.Po pravilu, odlazak i dolazak aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim, noćnim ili ranim jutarnjim satima, te ako je putniku obezbijeđen ugovoreni prvi ili posljednji obrok u vidu tzv.hladnog obroka u smještajnom objektu ili van istog (npr. u avionu) smatra se da je program putovanja u cjelosti izvršen;
•    Smještajni objekti i smještajne jedinice, prevozna sredstva i dr. usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vrijeme objavljivanja Programa, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, komfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cijene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su Organizatora;
•    U većini hotela ulazak u sobe je poslije 14:00h, a iste se posljednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h ili ovisno o satnici charter leta (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova, na koje agencija ne može uticati, putnici ne mogu tražiti umanjenje cijene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu. Također se ne može tražiti umanjenje cijene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korištene zbog participacije fakultativnim izletima;
•    Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cijene aranžmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanja ili posluživanja (menija). Usluga All inclusive i bilo koja druga podrazumijeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji.Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za neadekvatno izvršenu uslugu ishrane;
•    Organizator putovanja ne prihvata reklamacije i povrat sredstava na posebne ponude (last minute, ultra first/last minute, fortuna programe), te gratis putovanja;
•    Usluge turističkog vodiča, pratioca, lokalnog vodiča, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumijeva njihovo cjelodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu pomoć Putniku po unaprijed utvrđenim terminima periodičnog dežurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način;
•    Nosiocima BH pasoša nije potrebna viza za ulazak i boravak do 90 dana u Tunisu, s tim da putna isprava mora biti validna 3 mjeseca od datuma povratka u BiH;
•    Organizator putovanja nije ovlašten i nije u mogućnosti da cijeni valjanost putnih isprava putnika prijavljenih za putovanje. Svaki putnik odgovoran je za ispravnost svojih isprava;
•    Maloljetne osobe koje putuju u pratnji samo jednog od roditelja/staratelja, treba da imaju adekvatnu punomoć drugog roditelja/staratelja za izlazak iz BiH, potrebno je blagovremeno se informisati kod granične policije BiH;
•    Usljed promjena na monetarnom tržištu Organizator putovanja zadržava pravo korekcije cijena.

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI ČARTER LETA SA MINIMUM OD 150 PRIJAVLJENIH PUTNIKA PO LETU. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PRIJAVLJENIH PUTNIKA, ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO OTKAZA ARANŽMANA, PROMJENE AERODROMA, PROGRAMA PUTOVANJA ILI DATUMA PUTOVANJA I O TOME JE DUŽAN DA OBAVJESTI PUTNIKE NAJKASNIJE 5 DANA PRIJE PLANIRANOG POČETKA PUTOVANJA.
Organizator putovanja zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena hotelskih, prijevoznih i drugih usluga.
Sva pravila našeg djelovanja, usluživanja, ponašanja kao i putnička pravila utvrđena su općim uvjetima putovanja objavljenim na našim web stranicama
Info:
Tel: 036/753 113
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.